E-mail: hello@elvezdazangolt.hu | Skype: Adrienn Borbély Angol | Facebook | Tanulj olaszul is!

Adatkezelési tájékoztató

Általános információk

Borbély Adrienn EV (e-mail cím: hello@elvezdazangolt.hu, a továbbiakban, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, viszont fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

A weboldal látogatói statisztikát számol. Ehhez a következő adatokat gyűjtjük:
– Látogató IP címét
– Látogató tartózkodási helyét (ország)
– Látogató operációs rendszerét
– Látogató böngészőjének nevét és verziószámát
– A látogató oldalon való tartózkódásának mennyiségét
– A látogató által megtekintett aloldalakat

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A fent megnevezett adatokon kívül kapcsolatfelvételi űrlapjaink miatt a látogató nevét, illetve e-mail címét is tároljuk.

Sütik

A honlap használata során kényelmi okokból sütiket használunk. A sütikről bővebben itt olvashat.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat és kikkel osztjuk meg azokat

Az adatokat a sütik lejáratáig biztonságosan tároljuk, azokhoz harmadik fél nem fér hozzá. Vannak olyan adatok, melyeket adminisztrációs vagy biztosági okokból kötelező megőriznünk, így ezen adatokat tovább megőrízzük, illetve ezek az adatok nem töröltethetők. A látogatói statisztika miatt, ez alól kivételt képeznek az alábbi webhelyek:

– Hotjar (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy)
– Google Analytics (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
– Google ReCaptcha

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Kérvényezhető, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.