Adatkezelési tájékoztató

Általános információk

Borbély Adrienn EV (e-mail cím: hello@elvezdazangolt.hu, a továbbiakban, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, viszont fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.


A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és módja

Az adatokat a sütik lejáratáig biztonságosan tároljuk, azokhoz harmadik fél nem fér hozzá. Vannak olyan adatok, melyeket adminisztrációs vagy biztosági okokból kötelező megőriznünk, így ezen adatokat tovább tároljuk, illetve ezen adatok nem töröltethetők. Az adatokat statisztikai célból megosztjuk az alábbi szolgáltatásokkal is. A weboldal látogatotsági statisztikát számol. Ehhez a következő adatokat gyűjtjük:


Az adatokat statisztikai célból az alábbi szolgáltatókkal osztjuk meg:


Űrlapok

A fent megnevezett adatokon kívül kapcsolatfelvételi űrlapjaink miatt az azt kitöltő látogató nevét, e-mail címét illetve egyéb esetlegesen megadott adatait is tároljuk. Üzenetküldés előtt a felhasználónak az ürlapok alján elhelyezett jelölőnégyzet kijelölésével egyértelműen jeleznie kell, hogy jelen tájékaztató tartalmát megismerte, továbbá beleegyezik az adatai tájékoztatóban foglaltak szerint történő kezelésébe.


Sütik

A honlap használata során kényelmi okokból sütiket használunk. A honlap használatával a látogató beleegyezik ebbe.
A HTTP sütikről bővebben a cookiesandyou.com honlapon tájékozódhat.


A felhasználó jogai

Kérvényezhető, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük, amennyiben azt adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból nem kötelező megőriznünk.